Warsztaty szkoleniowe kadry POZ z woj. mazowieckiego (Program KORDIAN 2020)


DATA WYDARZENIA
2019-11-30

OPIS

Szanowni Państwo,

W imieniu realizatorów projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla profesjonalistów medycznych pracujących lub współpracujących* z placówkami POZ z woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Projekt kierowany jest przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Warsztaty szkoleniowe kierowane są przede wszystkim do lekarzy, lekarzy medycyny pracy, pielęgniarek oraz specjalistów udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej** z jednostek POZ wyłonionych w konkursie Instytutu Kardiologii, ale także do profesjonalistów medycznych w ww. zakresie z innych jednostek POZ z terenu woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja i czas trwania: Przewiduje się przeprowadzenie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w okresie od listopada 2019 do czerwca 2020r. Aby ułatwić uczestnictwo w warsztatach w dogodnym miejscu i czasie, będą one odbywały się w różnych lokalizacjach na terenie obu województw, w różnych terminach (głównie w soboty - w zależności od zapotrzebowania) – terminarz szkoleń na 2019 znajdą Państwo poniżej, będzie on sukcesywnie aktualizowany.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie zawierał informację o przyznanej liczbie punktów edukacyjnych.

* Zgodnie ze stanowiskiem IP z dnia 17.07.2018r osoby współpracujące lub pracujące na rzecz placówek POZ to osoby zatrudnione m. in. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, wystawiające fakturę/rachunek danej placówce POZ ( http://zdrowie.gov.pl)

** specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Borowiec – 22 815 65 56 wew. 210

Koszty udziału: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

Termin szkolenia: Każde szkolenie odbywa się podczas 1-dniowego spotkania.
W ramach harmonogramu na 2019 r dostępne są 2 terminy do wyboru.
Daty szkoleń w 2020 r zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Dostępne terminy szkoleń 2019 r:
Sobota 30.11.2019 Warszawa  ( Uwaga: Poprzez tą stronę rejestrujesz się na ten termin )
Sobota 14.12.2019 Łódź

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KADRY POZ

 

9:30 -10:00

Rejestracja uczestników (foyer)

10:00-11:30

  Powitanie uczestników, założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN,
prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW (aula)

11:30-11:45

Przerwa kawowa

 

Lekarze (aula)

Pielęgniarki
(sala seminaryjna nr 1)

Personel wspierający

(foyer)

11:45-12:30

Hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe

 

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

Zdrowy styl życia:

dieta

12:30-13:15

Diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń

 

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

13:15-14:00

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

Zaburzenia lipidowe. Hipercholesterolemia rodzinna

Zdrowy styl życia: radzenie sobie ze stresem

14:00-14:30

Przerwa na lunch

14:30-15:15

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

15:15-16:00

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

Zdrowy styl życia: dieta

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego

 

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

16:00-16:15

Przerwa kawowa

16:15-17:00

Zdrowy styl życia:

dieta

Zdrowy styl życia: radzenie sobie ze stresem

Prewencja sercowo-naczyniowa

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

Hipercholesterolemia rodzinna

17:00-17:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ( aula)

 

ORGANIZATORZY

Finansowanie

 
LOKALIZACJA

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników.

Nie wykluczamy, iż pojawi się jeszcze pewna pula miejsc. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"