Warsztaty szkoleniowe kadry POZ z woj. łódzkiego (Program KORDIAN 2020)


DATA WYDARZENIA
2019-12-14

OPIS

Szanowni Państwo,

W imieniu realizatorów projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla profesjonalistów medycznych pracujących lub współpracujących* z placówkami POZ z woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Projekt kierowany jest przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Warsztaty szkoleniowe kierowane są przede wszystkim do lekarzy, lekarzy medycyny pracy, pielęgniarek oraz specjalistów udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej** z jednostek POZ wyłonionych w konkursie Instytutu Kardiologii, ale także do profesjonalistów medycznych w ww. zakresie z innych jednostek POZ z terenu woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja i czas trwania: Przewiduje się przeprowadzenie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w okresie od listopada 2019 do czerwca 2020r. Aby ułatwić uczestnictwo w warsztatach w dogodnym miejscu i czasie, będą one odbywały się w różnych lokalizacjach na terenie obu województw, w różnych terminach (głównie w soboty - w zależności od zapotrzebowania) – terminarz szkoleń na 2019 znajdą Państwo poniżej, będzie on sukcesywnie aktualizowany.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie zawierał informację o przyznanej liczbie punktów edukacyjnych.

* Zgodnie ze stanowiskiem IP z dnia 17.07.2018r osoby współpracujące lub pracujące na rzecz placówek POZ to osoby zatrudnione m. in. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, wystawiające fakturę/rachunek danej placówce POZ ( http://zdrowie.gov.pl)

** specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Borowiec – 22 815 65 56 wew. 210

Koszty udziału: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

Termin szkolenia: Każde szkolenie odbywa się podczas 1-dniowego spotkania.
W ramach harmonogramu na 2019 r dostępne są 2 terminy do wyboru.
Daty szkoleń w 2020 r zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Dostępne terminy szkoleń 2019 r:
Sobota 30.11.2019 Warszawa
Sobota 14.12.2019 Łódź  ( Uwaga: Poprzez tą stronę rejestrujesz się na ten termin )

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KADRY POZ

 

9:30 -10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

   Powitanie uczestników, założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN,
   prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW

11:30-11:45

Przerwa kawowa

 

Lekarze

Pielęgniarki

Personel wspierający

 

11:45-12:30

Hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe

 

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

Zdrowy styl życia:

dieta

  12:30-13:15

Diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń

 

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

13:15-14:00

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

Zaburzenia lipidowe.
Hipercholesterolemia rodzinna

Zdrowy styl życia: radzenie sobie ze stresem

14:00-14:30

Przerwa na lunch

14:30-15:15

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

15:15-16:00

Umiejętności miękkie, komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji

Zdrowy styl życia: dieta

Motywacja i wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego

 

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

16:00-16:15

Przerwa kawowa

16:15-17:00

Zdrowy styl życia:

dieta

Zdrowy styl życia: radzenie sobie ze stresem

Prewencja sercowo-naczyniowa

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

Hipercholesterolemia rodzinna

17:00-17:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

ORGANIZATORZY

Finansowanie

 
LOKALIZACJA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Żeligowskiego 7/9,
90-753 Łódź

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"