Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Centrum Konferencyjne WILCZA (Program KORDIAN 2020)


DATA WYDARZENIA
2020-02-01

OPIS

Szanowni Państwo,

W imieniu realizatorów projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla profesjonalistów medycznych pracujących lub współpracujących* z placówkami POZ z woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Projekt kierowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Warsztaty szkoleniowe kierowane są przede wszystkim do lekarzy, lekarzy medycyny pracy, pielęgniarek oraz specjalistów udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej** z jednostek POZ wyłonionych w konkursie Narodowy Instytutu Kardiologii.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja i czas trwania: Przewiduje się przeprowadzenie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w okresie od listopada 2019 do czerwca 2020r Aby ułatwić uczestnictwo w warsztatach w dogodnym miejscu i czasie, będą one odbywały się w różnych lokalizacjach na terenie obu województw, w różnych terminach (głównie w soboty - w zależności od zapotrzebowania) – terminarz szkoleń na 2020 znajdą Państwo poniżej, będzie on sukcesywnie aktualizowany.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie zawierał informację o przyznanej liczbie punktów edukacyjnych.

* Zgodnie ze stanowiskiem IP z dnia 17.07.2018r osoby współpracujące lub pracujące na rzecz placówek POZ to osoby zatrudnione m. in. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, wystawiające fakturę/rachunek danej placówce POZ ( http://zdrowie.gov.pl)

** specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Borowiec – 22 815 65 56 wew. 210

Koszty udziału: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

Termin szkolenia: Każde szkolenie odbywa się podczas 1-dniowego spotkania.

Dostępne terminy szkoleń 2020 r:
Sobota 01.02.2020 Centrum Konferencyjne WILCZA, ul. Wilcza 9, Warszawa (Uwaga: Poprzez tą stronę rejestrujesz się na ten termin)
Sobota 29.02.2020, Łódź
Sobota 21.03.2020, Siedlce

PROGRAM

9:00 -10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

Powitanie uczestników, założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN, prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW

prof. dr hab. med. W. Drygas, dr A. Aranowska, mgr M. Kołodziej (sala E)

11:30-11:45

Przerwa kawowa

 

Lekarze
(sala E)

Pielęgniarki
(sala F)

Personel wspierający
(sala G)

11:45-12:30

Hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe

dr med. E Celińska -Warchoł

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

mgr M. Borek

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

prof. dr hab. med. W. Drygas

12:30-13:15

Diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń

dr med. E Celińska -Warchoł

Zdrowy styl życia: dieta

dr A. Waśkiewicz

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

mgr J. Kowal

13:15-14:00

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

prof. dr hab. med. W. Drygas

Prewencja sercowo-naczyniowa oraz hipercholesterolemia rodzinna

dr med. E Celińska -Warchoł

14:00-14:30

Przerwa na lunch

14:30-15:15

Zdrowy styl życia: dieta i aktywność fizyczna

prof. dr hab. med. W. Drygas dr A. Waśkiewicz

Zaburzenia lipidowe. Hipercholesterolemia rodzinna

dr med. E Celińska -Warchoł

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

mgr J. Kowal

15:15-16:00

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

mgr M. Borek

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

prof. dr hab. med. W. Drygas

16:00-16:15

Przerwa kawowa

16:15-17:00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

mgr J. Kowal

Zdrowy styl życia: dieta i aktywność fizyczna

prof. dr hab. med. W. Drygas

dr A. Waśkiewicz

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

mgr M. Borek

17:00-17:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia (sala E)

 

ORGANIZATORZY

Finansowanie

 
LOKALIZACJA

Centrum Konferencyjne WILCZA
ul. Wilcza 9, Warszawa

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"