Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Warszawa (Program KORDIAN 2020)


DATA WYDARZENIA
2020-08-01

OPIS

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla profesjonalistów medycznych pracujących lub współpracujących* z placówkami POZ z woj. mazowieckiego i łódzkiego w ramach Projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

 

Projekt kierowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Warsztaty szkoleniowe kierowane są przede wszystkim do lekarzy, lekarzy medycyny pracy, pielęgniarek oraz specjalistów udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej** z jednostek POZ wyłonionych w konkursie Narodowy Instytutu Kardiologii.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja i czas trwania: Szkolenie będzie szóstym spośród jednodniowych warsztatów szkoleniowych prowadzonych od listopada 2019. Odbędzie się ono w Warszawie. Dokładny adres zostanie podany wkrótce. Na bieżąco będziemy także informować o formule i terminach pozostałych szkoleń.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie zawierał informację o przyznanej liczbie punktów edukacyjnych.

* Zgodnie ze stanowiskiem IP z dnia 17.07.2018r osoby współpracujące lub pracujące na rzecz placówek POZ to osoby zatrudnione m. in. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, wystawiające fakturę/rachunek danej placówce POZ ( http://zdrowie.gov.pl)

** specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Borowiec – 22 815 65 56 wew. 219

Koszty udziału: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

Termin szkolenia: Każde szkolenie odbywa się podczas 1-dniowego spotkania.

Dostępne terminy szkoleń 2020 r:
Sobota 1.08.2020, Siedlce (Uwaga: Poprzez tą stronę rejestrujesz się na ten termin)

PROGRAM

9:00 -10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

Powitanie uczestników, założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN, prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW

 

11:30-11:45

Przerwa kawowa

 

Lekarze

Pielęgniarki

Personel wspierający

11:45-12:30

Hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe

 

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

 

Zdrowy styl życia: aktywność fizyczna

 

12:30-13:15

Diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń

 

Zdrowy styl życia: dieta

 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

13:15-14:00

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

 

Prewencja sercowo-naczyniowa oraz hipercholesterolemia rodzinna

 

14:00-14:30

Przerwa na lunch

14:30-15:15

Zdrowy styl życia: dieta i aktywność fizyczna

 

Zaburzenia lipidowe. Hipercholesterolemia rodzinna

 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

15:15-16:00

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

 

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

 

Wstęp do komunikacji z pacjentem

 

16:00-16:15

Przerwa kawowa

16:15-17:00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Zdrowy styl życia: dieta i aktywność fizyczna

 

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

 

17:00-17:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

ORGANIZATORZY


Finansowanie
 

 

 
LOKALIZACJA

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o.04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20
 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"