14.05
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany
Rejestracja trwa

21.05
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwa

21.05
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja trwa

11.06
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja trwa

18.06
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"