04.09
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja trwa

11.09
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwa

25.09
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja trwa

09.10
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwa

16.10
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja trwaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"