19.06
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończona

19.06
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"