24.04
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy

Szanowni Państwo,

Informujemy,że realizacja kursu Echokardiografia Przezprzełykowa TEE - poziom podstawowy 24-25.04.2020 w Narodowym Instytucie Kardiologii w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zostaje odwołana.

Nie jest to dla nas łatwa decyzja, jednak gorąco liczymy na zrozumienie. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, zmienna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni.

Poinformujemy Państwa, gdy tylko zostaną wznowione kursy oraz ustalone nowe terminy ich realizacji.

Z wyrazami szacunku,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 286


Rejestracja zakończona

08.05
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończona

15.05
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.
Zapraszamy na kolejną edycję kursu w 2020 r.

19.06
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończona

19.06
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"