09.04
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja trwa

09.04
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja trwa

10.04
2021
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (KORDIAN), Szkolenie On-line III
Rejestracja trwa

16.04
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany
Rejestracja trwa

23.04
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"