05.11
2019
2nd International Symposium on Fibromuscular Dysplasia & Related Vascular Diseases
Rejestracja trwa

08.11
2019
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany
Rejestracja zakończona

22.11
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.
Zapraszamy na kolejną edycję kursu w 2020 r.

22.11
2019
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.
Zapraszamy na kolejną edycję kursu w 2020 r.

06.12
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.
Zapraszamy na kolejną edycję kursu w 2020 r.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie"