28.02
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja trwa

28.02
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

28.02
2020
WDROŻENIE HB-HTA W POLSCE UWARUNKOWANIA, CELE, DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE
Rejestracja zakończona

29.02
2020
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Łódź (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończona

20.03
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"