24.01
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona

01.02
2020
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Centrum Konferencyjne WILCZA (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"