08.05
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej, zaplanowany do realizacji w terminie 8-9.05.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28615.05
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany, zaplanowany do realizacji w terminie 15-16.05.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 286

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"