Best practices in NCD prevention and health promotion


DATA WYDARZENIA
2018-10-06

OPIS

Z wielką przyjemnością zapraszamy zainteresowanych lekarzy, pielęgniarki, ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, diagnostów do udziału w bardzo interesującej Międzynarodowej Konferencji w Instytucie Kardiologii z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie profilaktyki chorób serca i naczyń , chorób metabolicznych oraz promocji zdrowia.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie medycyny prewencyjnej z kilkunastu krajów m.in. Kanady, Austrii, W. Brytanii, Litwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Włoch a także Bułgarii, Gruzji oraz Rosji. Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni eksperci zagraniczni – liderzy narodowych i regionalnych programów prewencyjnych, międzynarodowych sieci interwencyjno-badawczych oraz eksperci współpracujący z Biurem Europejskim WHO oraz CDC w Atlancie. Niezwykle ciekawe są doświadczenia dotyczące programów aktywności fizycznej m.in. Slovenia on Move oraz międzynarodowej sieci Healthy Stadia Network.

Konferencja będzie także doskonałą okazją do przedstawienia starannie wybranych i znanych już w społeczności międzynarodowej polskich programów m.in. Polkard Media „Pamietaj o Sercu” (Mind Your Heart ), innowacyjnej Międzynarodowej Kampanii Aktywności Fizycznej „Postaw Serce na Nogi”, polskich programów skierowanych do dzieci i młodzieży czy działań pod auspicjami Polskiego Forum Profilaktyki. W konferencji przewidziano czas na dyskusję, „gorące” pytania i wymianę opinii ekspertów polskich i zagranicznych. Referaty będą prezentowane w języku angielskim lub polskim, zapewniono tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na konferencję:

Prosimy, ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, a zarazem ze względu na ograniczona liczbę miejsc w Sali Konferencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie (ul. Alpejska 42) o bardzo pilne przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do Organizatorów w terminie do 30.09.2018

Udział w Konferencji jest bezpłatny!!! o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia a zorganizowana pod patronatem międzynarodowego kierownictwa Programu CINDI (Coordinated Noncommunicable Disease Intervention), Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencję poprzedzi spotkanie dyrektorów Programu CINDI z piętnastu krajów europejskich i Kanady w Warszawie w dniach 4-5.10.2018. Polska po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Programu CINDI WHO jest organizatorem takiego spotkania.


prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

Dyrektor Programu CINDI w Polsce

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

mgr Katarzyna Istynowicz 

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krązenia i Promocji Zdrowia

Instytut Kardiologii

tel. 22 812 55 86, 519 132 542

PROGRAM


International Conference “Best practices in chronic disease prevention and in health promotion” Institute of Cardiology, Warsaw Poland, October 6th, 2018 Preliminary Programme:

9.00 Speach of Welcome, Opening words (Professor Tomasz Hryniewiecki, Professor Sylvie Stachenko, Representative of the Ministry of Health)

9.15 – 10.00 Session nr 1 : Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme (CINDI): 35 years of successes and … failures

Aushra Sackute: The CINDI story : international perspective (20 min)

Wojciech Drygas: The CINDI Vision in Poland : a 25-year story (15 min)

Chair : Sylvie Stachenko (CINDI Canada), Igor Glasunow ( CINDI Russia), Wojciech Bielecki (CINDI Poland); following presentations short comments from the chairs

10.00 – 11.45 Session nr 2 : Good Practices in NCD Prevention and Health Promotion : Lessons learned from the East and West - CINDI countries experiences

Short presentations ( ca 10- 12 min each one ) demonstrating best examples of successful programs/projects or long-term interventions from selected CINDI countries:

Six presentations: three from ” West” and three from” East” : CANADA, Austria, Portugal, Slovenia, Lithuania, Russia, Bulgaria or Slovakia (TBD)

Discussion ca 10-15 min

Chair : Guenter Diem (CINDI Austria) , Tomasz Zdrojewski (Poland) and Mindaugas Stelemakis (CINDI Lithuania)

11.45 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.45 Session nr 3 : Polish Innovative Programmes in CVD Prevention and Health Promotion

Short presentations ca 10 -12 min prepared by Polish authors/leaders of successful national, regional and local programs or initiatives

Polish Prevention Forum: From guidelines to the effects in clinical practice : prof. Andrzej Pajak (Cracow)

IMPACT Poland: dr Piotr Bandosz (Gdansk/Liverpool)

POLKARD Media “ MIND Your Heart “ Programme: dr Zofia Slonska (Warsaw)

Children and Youths Programs: prof. Anna Fijalkowska (Warsaw)

Managed care after myocardial infarction – is it a panacea : prof. Piotr Jankowski (Cracow)

SOPKARD (local NCD Project in Sopot) ; prof. Tomasz Zdrojewski , dr Marcin Rutkowski

“Your Heart is Your Life” ( local NCD Project in disadvantaged population in Piotrkow): TBD dr Wojtysiak (Piotrkow)

Discussion , short comments from foreign participants ca 10-15 min

Chair : profesor Maria Tenconi (CINDI Italy), profesor Piotr Jankowski (Poland, Polish Cardiac Society ), profesor Maria Avdicova (CINDI Slovakia ) – TBD

13.45 -14.15 Lunch

14.15- 15.45 Session nr 4 : Physical Activity : Key Factor determining human health and longevity. How to motivate our nations to enhance regular physical activity ?

Epidemiology of Physical Inactivity in Poland and in Europe ; professor Magdalena Kwaśniewska (Lodz) 20 min

Postaw Serce na Nogi ( Put the Heart on Its Feet ): Lessons from the International Physical Activity Campaign: prof Wojciech Drygas (Warsaw/Lodz) 15 min

Slovenia on the Move : lessons from Slovenija : dr Jozica Maucec-Zakotnik ( CINDI Slovenia ) or dr Rade Pribojevic (CINDI Slovenija) 15 min

Healthy Stadia European Project : Robin Ireland ( CINDI UK, Healthy Stadia Network, Liverpool )

Discussion, Questions and Answers : ca 20-25 min

Chair : Wojciech Drygas (CINDI Poland), Jozica Maucec-Zakotnik (CINDI Slovenija) , Robin Ireland (CINDI UK)

15.45 Coffee break

16.00 – 17.45 How to implement more effective public health policies in order to reduce the epidemics of NCD (noncommunicable diseases )?

Round-table discussion with participation of all foreign guests representing CINDI countries and with two representatives from Poland (TBD) . Short comments ca 5-7 min from all countries participating in the Conference. Practical recommendations from CINDI countries : how to mobilize financial resources, enhance professional capacities , educate the younger generations, build partnerships, intersectoral cooperation etc.

Chairs moderating discussion: Sylvie Stachenko (CINDI Canada), Plamen Dimitrow (CINDI Bulgaria) , Bogdan Wojtyniak (National Institute of Public Health, Warsaw)

17.45 Closing the Conference. Final words

 
LOKALIZACJA

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Sala wykładowa
parter

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników.

Nie wykluczamy, iż pojawi się jeszcze pewna pula miejsc. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"