Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia


DATA WYDARZENIA
22.11.2019 - 23.11.2019

OPIS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Zofia Kamińska, tel. 22 343 42 85, email: zkaminska@ikard.pl
Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Instytut Kardiologii pokrywa koszty noclegu (do kwoty 220,00 zł) i transportu (do kwoty 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).
W ramach aktualnie prowadzonego projektu dostępne są 2 terminy do wyboru.

Dostępne terminy szkoleń:

04-05.10.2019 r.
22-23.11.2019 r. (Uwaga: Poprzez tą stronę rejestrujesz się na ten termin)

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU

Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Anatomia prawidłowa tętnic wieńcowych. Podstawowe projekcje w badaniu koronarografii.
 2. Choroba wieńcowa stabilna
  - Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych
  - Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych
  - Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenia oboczne
  - Anomalie rozwojowe tętnic wieńcowych
 3. Ostre zespoły wieńcowe
  - Koronarografia u pacjenta z NSTEMI,
  - Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA)
 4. Przypadki kliniczne; korelacja zmian w koronarografii z EKG
 5. Kurs na symulatorze.
  - grupy po 4 osoby przy symulatorze - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie.
  - grupy po 8 osób przy symulatorze - podstawowe patologie wieńcowe.
 6. Egzamin praktyczny (10 min na każdego uczestnika).

W trakcie dnia przewidziane są 4 krótkie przerwy kawowe oraz 50 min przerwa obiadowa.

Razem 480 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników. Nie wykluczamy, iż na ten termin pojawi się jeszcze pewna pula miejsc.

Jednocześnie informujemy, iż dalsze edycje kursów planowane są na kolejne lata. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"