2nd International Symposium on Fibromuscular Dysplasia & Related Vascular Diseases


EVENT DATE
05.11.2019 - 06.11.2019

SPECIFICATION


International Symposium on Diagnosis and Therapy of Cardiovascular Diseases in the course of Hypertension – event financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under Science Promotion Initative (decision no 2/WM-DUN/2019).

 
REGISTRATION

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"