Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej


DATA WYDARZENIA
19.11.2021 - 20.11.2021

OPIS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić nocleg i pokryć koszty transportu (do kwoty 150,00 zł).
  Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.
  Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).

Dostępne terminy szkoleń:

22-23.10.2021 r.
19-20.11.2021 r.

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU

Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej - wskazania, przeciwwskazania, powikłania, protokoły antykoagulacji;
  - technika wykonania zabiegu, prezentacja stosowanego sprzętu
 2. Nakłucie przegrody pod kontrolą skopii RTG oraz pod kontrolą TEE
 3. Anatomiczne odmiany przegrody międzyprzedsionkowej, przypadki "trudnej przegrody"
 4. Dobór sprzętu (igły transeptalnej) do anatomii przegrody i prawego przedsionka)
 5. Odmienności nakłucia przegrody w różnych zabiegach strukturalnych
  - przezskórna komisurotomia mitralna
  - zamknięcie uszka lewego przedsionka
  -zabieg MitraClip
 6. Kurs na symulatorze
  - grupy po 4 osoby przy symulatorze
  - grupy po 8 osób przy symulatorze - ćwiczenia nakłucia przegrody.
 7. Egzamin (100 min)
  Na dwóch symulatorach, dwóch trenerów - 10 min na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach.

W trakcie dnia przewidziane są 4 przerwy kawowe oraz 50 min przerwa obiadowa.

Razem 480 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"