01.10
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.

01.10
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja trwa

15.10
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.

22.10
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja trwa

22.10
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja trwaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"