29.02
2020
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Łódź (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończona

20.03
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że realizacja kursu Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia w dniach 20-21.03.2020 w Narodowym Instytucie Kardiologii w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zostaje odwołana.

Nie jest to dla nas łatwa decyzja, jednak gorąco liczymy na zrozumienie. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, zmienna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni.

Poinformujemy Państwa, gdy tylko zostaną wznowione kursy oraz ustalone nowe terminy ich realizacji.

Z wyrazami szacunku,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28621.03
2020
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Siedlce (Program KORDIAN 2020)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że warsztaty szkoleniowe zostają odwołane.

Gorącorąco liczymy na zrozumienie. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, zmienna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zostaną wznowione kursy oraz ustalone nowe terminy ich realizacji.


27.03
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany

Szanowni Państwo,

Informujemy, że realizacja kursu Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany w dniach 27-28.03.2020 w Narodowym Instytucie Kardiologii w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zostaje odwołana.

Nie jest to dla nas łatwa decyzja, jednak gorąco liczymy na zrozumienie. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, zmienna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni.

Poinformujemy Państwa, gdy tylko zostaną wznowione kursy oraz ustalone nowe terminy ich realizacji.

Z wyrazami szacunku,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28624.04
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że realizacja kursu Echokardiografia Przezprzełykowa TEE - poziom podstawowy 24-25.04.2020 w Narodowym Instytucie Kardiologii w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zostaje odwołana.

Nie jest to dla nas łatwa decyzja, jednak gorąco liczymy na zrozumienie. Obecna sytuacja epidemiologiczna jest poważna, zmienna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni.

Poinformujemy Państwa, gdy tylko zostaną wznowione kursy oraz ustalone nowe terminy ich realizacji.

Z wyrazami szacunku,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 286

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"