21.05
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

21.05
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

11.06
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona

18.06
2021
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

25.06
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"