18.09
2021
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (KORDIAN), Szkolenie On-line V
Rejestracja zakończona

01.10
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

01.10
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona

15.10
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy (obejmuje zagadnienia podstawowe)
Rejestracja zakończona

22.10
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"