10.12
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona

11.12
2021
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (KORDIAN), Szkolenie On-line VI
Rejestracja zakończona

14.01
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy (obejmuje zagadnienia podstawowe)
Rejestracja zakończona

14.01
2022
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończona

21.01
2022
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"