16.09
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)
Rejestracja zakończona

18.11
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane) v2
Rejestracja zakończona

18.11
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane) v1
Rejestracja zakończona

25.11
2022
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"