Salka 0.336


lokalizacja: ul. Alpejska 42, Warszawa

ilość miejsc: 9


Salka seminaryjna Pionu Nauki w nowym budynku vis-a-vis głównego budynku szpitala.


Salka seminaryjna przystosowana do obsługi seminariów i szkoleń dla grup nie przekraczających 8-9 osób

Na wyposażeniu: stoły, szafa, krzesła, internet, kontakty.


Brak szatni.


Salka dostępna na potrzeby wewnętrzne NIK.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Nauki

e-mail: nauka@ikard

tel. wew. 4150


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"