03.12
2021
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)
Rejestracja trwa

10.12
2021
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona ze względu na otrzymanie maksymalnej ilości zgłoszeń.

11.12
2021
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (KORDIAN), Szkolenie On-line VI
Rejestracja trwaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"