06.10
2018
Best practices in NCD prevention and health promotion
Rejestracja zakończona

31.05
2019
Sympozjum Naukowe z okazji 40-lecia Instytutu Kardiologii
Rejestracja zakończona

04.10
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

11.10
2019
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona

05.11
2019
2nd International Symposium on Fibromuscular Dysplasia & Related Vascular Diseases
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"