04.09
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończona

11.09
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

18.09
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

25.09
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona

02.10
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"