06.12
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona

13.12
2019
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

14.12
2019
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ z woj. łódzkiego (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończona

10.01
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy
Rejestracja zakończona

17.01
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"