21.01
2022
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona

18.02
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)
Rejestracja zakończona

25.02
2022
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

04.03
2022
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończona

25.03
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy (obejmuje zagadnienia podstawowe)
Rejestracja zakończona

22.04
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)
Rejestracja zakończona

13.05
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy (obejmuje zagadnienia podstawowe)
Rejestracja zakończona

03.06
2022
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)
Rejestracja zakończona

12.09
2022
[STACJONARNIE] Konferencja - HORYZONT BLIŻEJ CIEBIE
Rejestracja zakończona

13.09
2022
[ON-LINE] Konferencja - HORYZONT BLIŻEJ CIEBIE
Rejestracja zakończona

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"