Warsztaty szkoleniowe kadry POZ (KORDIAN), Szkolenie On-line VII


DATA WYDARZENIA
31.10.2022 - 31.12.2022

OPIS

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE dla profesjonalistów medycznych z placówek podstawowej opieki zdrowotnej w makroregionie centralnym (woj. mazowieckie i łódzkie)

organizowane w ramach Projektu

„Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Jeśli jesteś:

- lekarzem POZ/ medycyny pracy, pielęgniarką lub specjalistą udzielającym wsparcia lub porad: na przykład jesteś specjalistą do spraw żywienia, specjalistą promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwentem zdrowia publicznego, specjalistą w zakresie aktywności fizycznej, fizjoterapeutą, psychologiem, absolwentem technologii żywności i żywienia człowieka*

I jednocześnie jesteś:

- pracownikiem lub współpracownikiem placówki POZ realizującej Projekt (tj. pracujesz na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, lub wystawiasz fakturę/rachunek w placówce POZ wyłonionej w ramach konkursu przez NIKard)

lub

- pracownikiem lub współpracownikiem innej placówki POZ (tj. pracujesz na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, lub wystawiasz fakturę/rachunek placówce POZ), ale zadeklarujesz chęć nawiązania współpracy w Projekcie oraz zgłosisz swoje dane kontaktowe do bazy tworzonej na potrzeby jednostek POZ realizujących Projekt

 

Jeśli chcesz:

- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii poświadczone imiennym certyfikatem

- poznać najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych dotyczące diety oraz aktywności fizycznej

- dowiedzieć się więcej na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej

-nawiązać współpracę z jednostkami realizującymi Projekt w zakresie profesjonalnego poradnictwa zdrowotnego dla pacjentów zakwalifikowanych do Projektu (wykaz jednostek można znaleźć na stronie https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/lista-poz/)

- dowiedzieć się więcej na temat projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, który jest realizowany w Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki w Zakresie Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca poprzez Edukację Osób z Podwyższonymi Czynnikami Ryzyka Sercowo-Naczyniowego (KORDIAN)

*UWAGA! specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE DLA PROFESJONALISTÓW MEDYCZNYCH!

W skrócie:

Projekt „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020” kierowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Zakłada on realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych i działań edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Więcej informacji o Projekcie znajdziesz na stronie www.sercunaratunek.pl

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu krążenia u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia - FH). Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych i personelu.

Tematyka warsztatów: Założenia i wdrożenie Programu, diagnostyka i wczesne wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacja w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, skuteczna komunikacja z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualne zasady zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej.

Lokalizacja, tryb i czas trwania: Szkolenie ma charakter e-learingu. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma dostęp do materiałów i zostanie zobligowany do wypełnienia testu początkowego, zapoznania się z wykładami oraz wypełnienia testu końcowego w określonym terminie: 14 dni od momentu zakończenia procesu rejestracji i otrzymania dostępu do materiałów. Początek 3 października 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie jest dwuetapowa.

-w pierwszym etapie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa, wypełnić formularz rejestracyjny i dołączyć skan dyplomu

-w drugim etapie, po wstępnej akceptacji zgłoszenia otrzymasz e- mail z linkiem i hasłem do strony zamieszczonej na serwerach NIKard, gdzie po zalogowaniu trzeba będzie wypełnić formularz**: „Karta uczestnika projektu”.

-Bardzo prosimy o sprawdzenie czy wszystkie rubryki zostały wypełnione oraz czy wszystkie pola obowiązkowe zostały zaznaczone! Błędne lub niekompletne dane uniemożliwią dokończenie procesu rejestracji. Po weryfikacji wypełnionych formularzy otrzymasz na podany podczas rejestracji adres e-mail link wraz z indywidualnym loginem i hasłem do platformy, na której odbywać się będzie szkolenie.

**Konieczność wypełnienia ww. formularzy wiąże się z obowiązkiem prowadzenia przez NIKard sprawozdawczości dla Ministerstwo Zdrowia zgodnie z wytycznymi oraz profilem Projektu.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: dr Agnieszka Borowiec – aborowiec@ikard.pl

 

Rejestracja rozpoczyna się już 17.10.2022.
Zapraszamy :)

PROGRAM

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU 

„SERCU NA RATUNEK. PROGRAM KORDIAN 2020. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB SERCA I NACZYŃ ORAZ DIAGNOSTYKI HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I MAZOWIECKIM”

Forma kursu – e-learning

Początek – 31 października 2022

Nabór uczestników  -  ciągły

Koordynator kursu dr Agnieszka Borowiec

 

CZĘŚĆ 1. PROJEKT SERCU NA RATUNEK - PROGRAM KORDIAN 2020.

Założenia merytoryczne oraz sposób realizacji Projektu KORDIAN

prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Prezentacja materiałów informacyjnych i strony WWW

mgr Magdalena Kołodziej

Fundacja My Pacjenci

Zasady wypełniania dokumentacji w Projekcie KORDIAN

dr Anna Waśkiewicz

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 

CZĘŚĆ 2. PREWENCJA SERCOWO-NACZYNIOWA ORAZ HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA

Hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe

dr hab. n. med. prof. inst. Piotr Dobrowolski

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń

dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 

CZĘŚĆ 3. ZDROWY STYL ŻYCIA

Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób serca

prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Dieta w profilaktyce chorób serca

dr Anna Waśkiewicz

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 

CZĘŚĆ 4. KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Komunikacja z pacjentem, budowanie motywacji pacjenta

mgr Mirosław Borek

Fundacja My Pacjenci

 

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.

Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"