Monitorzy b. klinicznych


lokalizacja: Centrum Wsparcia Badan Klinicznych, CWBK

ilość miejsc: 2


MONITORZY BADAŃ KLINICZNYCH: Salka jest niewielkim pomieszczeniem przeznaczonym dla maksymalnie dwóch monitorów badań klinicznych, gdzie kontrolują dokumentację prowadzonych w NIKard badań. Nie przewiduje się tam żadnej możliwości organizacji spotkań.
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"