Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)


DATA WYDARZENIA
22.04.2022 - 23.04.2022

OPIS

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić nocleg i pokryć koszty transportu (do kwoty 150,00 zł).
  Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.
  Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr n. med. Patrycjusz Stokłosa, Prof. dr hab.n. med. Hanna Szwed

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).
W ramach aktualnie prowadzonego projektu dostępne są 2 terminy do wyboru.

Dostępne terminy szkoleń:

19-20.02.2022
23-24.04.2022

 

 

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU

Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany (obejmuje zagadnienia podstawowe i zaawansowane)

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Wprowadzenie: Odrębności badań na symulatorach, zasady bezpieczeństwa badania oraz zaawansowane projekcje TEE.
 2. Zaawansowana ocena zastawki mitralnej, monitorowanie zabiegów strukturalnych na zastawce mitralnej.
 3. Wady zastawki aortalnej. Badanie TEE w ocenie uszka lewego przedsionka pod kątem zabiegu zamykania.
 4. Ocena protez zastawkowych. Badanie TEE u chorych z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia na wszczepialnych urządzeniach (protezy zastawkowe, elektrody).
 5. Kursy na symulatorach (4 symulatory, 2 trenerów)
  - zaawansowane projekcje,
  - ocena protez zastawkowych,
  - IZW na urządzeniach wszczepialnych,
  - złożonych wad nabytych.
 6. Egzamin
  Na dwóch symulatorach, dwóch trenerów - 10 min na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach.

W trakcie dnia przewidziane są dwie 15 min przerwy kawowe oraz 30 min przerwa obiadowa.

Razem 490 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników. Nie wykluczamy, iż na ten termin pojawi się jeszcze pewna pula miejsc.

Jednocześnie informujemy, iż dalsze edycje kursów planowane są na kolejne lata. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"