Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy (obejmuje zagadnienia podstawowe)


DATA WYDARZENIA
25.03.2022 - 26.03.2022

OPIS


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Narodowy Instytut Kardiologii może zapewnić nocleg i pokryć koszty transportu (do kwoty 150,00 zł).
  Opłaty za przejazd środkami transportu publicznego będą refundowane zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.
  Koszt przejazdu transportem prywatnym (samochodem lub taksówką) będzie refundowany na analogicznych zasadach, tj. w oparciu o aktualny cennik biletów II klasy (do limitu 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr n. med. Patrycjusz Stokłosa, Prof. dr hab.n. med. Hanna Szwed

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).

Dostępne terminy szkoleń:

15-16.01.2022
26-27.03.2022

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom podstawowy

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Wprowadzenie: Odrębność badań na symulatorach, zasady bezpieczeństwa badania oraz prawidłowe projekcje.
 2. Wskazania do badania echo przezprzełykowego. Badanie TEE w ocenie nabytych wad zastawkowych serca.
 3. Badanie TEE w ocenie sercowopochodnej zatorowości (min ocena uszka), PFO.
 4. Badanie TEE u chorych z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia na natywnych zastawkach. Rola TEE w ocenie ostrych zespołów aortalnych.
 5. Kursy na symulatorach (4 symulatory, 2 trenerów)
  - podstawowe projekcje
  - nabyte wady zastawkowe,
  - IZW,
  - proste wady wrodzone,
  - ocena uszka lewego przedsionka,
  - ocena aorty.
 6. Egzamin
  Na dwóch symulatorach, dwóch trenerów - 10 min na kursanta, w tym czasie inni kursanci z trzecim trenerem ćwiczą na pozostałych dwóch symulatorach.

W trakcie dnia przewidziane są dwie 15 min przerwy kawowe oraz 30 min przerwa obiadowa.

Razem 490 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

 


ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"