Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka


DATA WYDARZENIA
04.03.2022 - 05.03.2022

OPIS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Instytut Kardiologii pokrywa koszty noclegu (do kwoty 220,00 zł) i transportu (do kwoty 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).

Dostępne terminy szkoleń:

21-22.01.2022 r.
04-05.03.2022 r.

 

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU

Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Zabieg angioplastyki wieńcowej
  - wprowadzenie
  - wskazania do angioplastyki w stabilnej chorobie wieńcowej (skala SYNTAX, ocena żywotności miokardium) i w ostrych zespołach wieńcowych
  - rola nieinwazyjnych badań obciążeniowych oraz inwazyjnej oceny FFR
 2. Techniczne aspekty zabiegów angioplastyki
  - wybór sprzętu w zależności od anatomii zmiany (cewnik prowadzący, prowadnik, balon, stent)
  - predylatacja vs. bezpośrednia implantacja stentu
  - rodzaje balonów stosowanych podczas angioplastyki (semicompliant - vs non-compliant)
  - kiedy wykonywać postdylatację, rola obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS/OCT)
 3. Zabiegi angioplastyki wieńcowej w różnych typach zwężeń
  - zmiany typu bifurkacji
  - zmiany w pniu lewej tętnicy wieńcowej
  - zmiany ostialne
  - zwężenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych
 4. Powikłania zabiegów angioplastyki wieńcowej
  - powikłania bezpośrednie: zjawisko noreflow, perforacja tętnicy wieńcowej, rozwarstwienie tętnicy wieńcowej
  - powikłania odległe: zakrzepica w stencie, restenoza w stencie
 5. Przypadki kliniczne
 6. Kurs na symulatorze
  - grupy po 4 osoby przy symulatorze - symulacja zabiegów PCI
  - grupy po 8 osób przy symulatorze - symulacja zabiegów PCI
 7. Egzamin praktyczny 10 min na każdego uczestnika.

W trakcie dnia przewidziane są 4-ry krótkie przerwy kawowe oraz 50 min przerwa obiadowa.

Razem 480 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.


Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.
Zapraszamy do zapoznania się z listą nadchodzących szkoleń wraz z informacją o dostępnych miejscach.

ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Brak możliwości złożenia rezerwacji.
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"