Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka


DATA WYDARZENIA
21.01.2022 - 22.01.2022

OPIS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"
Do pobrania

Organizator i miejsce szkolenia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Kursantom spoza Warszawy Instytut Kardiologii pokrywa koszty noclegu (do kwoty 220,00 zł) i transportu (do kwoty 150,00 zł).

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Termin szkolenia

Każde szkolenie odbywa się podczas 2-dniowego spotkania (piątek, sobota).

Dostępne terminy szkoleń:

21-22.01.2022 r.
04-05.03.2022 r.

 

PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KURSU

Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka

Piątek

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem (120 min)
 2. Obiad

Sobota

 1. Zabieg angioplastyki wieńcowej
  - wprowadzenie
  - wskazania do angioplastyki w stabilnej chorobie wieńcowej (skala SYNTAX, ocena żywotności miokardium) i w ostrych zespołach wieńcowych
  - rola nieinwazyjnych badań obciążeniowych oraz inwazyjnej oceny FFR
 2. Techniczne aspekty zabiegów angioplastyki
  - wybór sprzętu w zależności od anatomii zmiany (cewnik prowadzący, prowadnik, balon, stent)
  - predylatacja vs. bezpośrednia implantacja stentu
  - rodzaje balonów stosowanych podczas angioplastyki (semicompliant - vs non-compliant)
  - kiedy wykonywać postdylatację, rola obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS/OCT)
 3. Zabiegi angioplastyki wieńcowej w różnych typach zwężeń
  - zmiany typu bifurkacji
  - zmiany w pniu lewej tętnicy wieńcowej
  - zmiany ostialne
  - zwężenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych
 4. Powikłania zabiegów angioplastyki wieńcowej
  - powikłania bezpośrednie: zjawisko noreflow, perforacja tętnicy wieńcowej, rozwarstwienie tętnicy wieńcowej
  - powikłania odległe: zakrzepica w stencie, restenoza w stencie
 5. Przypadki kliniczne
 6. Kurs na symulatorze
  - grupy po 4 osoby przy symulatorze - symulacja zabiegów PCI
  - grupy po 8 osób przy symulatorze - symulacja zabiegów PCI
 7. Egzamin praktyczny 10 min na każdego uczestnika.

W trakcie dnia przewidziane są 4-ry krótkie przerwy kawowe oraz 50 min przerwa obiadowa.

Razem 480 min kursu docelowego bez uwzględnienia 120 min szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

ORGANIZATORZY
 
LOKALIZACJA

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa

Zobacz jak można dojechać w serwisie jakdojade.pl:

 
REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników.

Nie wykluczamy, iż pojawi się jeszcze pewna pula miejsc. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"