08.05
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej, zaplanowany do realizacji w terminie 8-9.05.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28615.05
2020
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany, zaplanowany do realizacji w terminie 15-16.05.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28619.06
2020
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa, zaplanowany do realizacji w terminie 19-20.06.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28619.06
2020
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej

Szanowni Państwo,

Kurs w Narodowym Instytucie Kardiologii, w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, pt.
Kardiologia interwencyjna (IC) - Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej , zaplanowany do realizacji w terminie 19-20.06.2020 został odwołany ze względu na obecnie panującą sytuację.

Ponformujemy Państwa, o wznowieniu szkoleń i nowych terminach ich realizacji.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Anna Zielińska
Dział Programów Badawczych
tel. 22 34 34 285 lub 28601.08
2020
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ, Warszawa (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"