08.11
2019
Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) – poziom zaawansowany
Rejestracja zakończona

22.11
2019
Point of Care - Echokardiografia przezklatkowa
Rejestracja zakończona

22.11
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Koronarografia
Rejestracja zakończona

30.11
2019
Warsztaty szkoleniowe kadry POZ z woj. mazowieckiego (Program KORDIAN 2020)
Rejestracja zakończona

06.12
2019
Kardiologia interwencyjna (IC) - Angioplastyka
Rejestracja zakończonaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"